Cát muối tiêu thủy sinh – Cát muối tiêu cho bể cá cảnh

Cát muối tiêu thủy sinh, cát muối tiêu cho bể cá cảnh dùng trải nền thủy sinh, các hạt cát nhỏ màu đen, trắng tạo nên một màu nền thủy sinh độc đáo

Hotline: 097 122 8368

Danh mục: