Thuốc tím

Sản phẩm thuốc tím được sử dụng chủ yếu để diệt khuẩn, trước khi thả cá vào hồ nên cho chúng tắm qua thuốc tím để tránh các mầm bệnh có thể gây ảnh hưởng đến đàn cá đang trong hồ. Định kỳ nên sử dụng thuốc tím vào hồ chính để khử khuẩn, diệt tảo.

Danh mục: